Tháng Mười 2, 2023

Nằm mơ thấy bàn thờ có ý nghĩa gì? Trong văn hóa giải mộng truyền thống của Trung Quốc, những giấc mơ thường có những điềm báo nhất định, vậy trong chuyên mục “Giải mộng Chu Công tước”, nằm mơ thấy bàn thờ là điềm báo gì? Sau đây là kết quả của truy vấn từ Daquan của Chu Công Giải thích giấc mơ:

giấc mơ bàn thờ: Hình ảnh tôn giáo, nhìn thấy bàn thờ trong giấc mơ có nghĩa là có một nhu cầu cấp thiết để thoát khỏi tình trạng trọng hơn phụ. Nói chung, bàn thờ có nghĩa là niềm tin tôn giáo. Đó là một cái bàn dùng để suy ra Bí Tích Thánh Thể, hoặc để biểu thị sự thuộc về nhau. Biểu tượng này cũng thường được sử dụng để biểu thị sự tách biệt giữa cõi vật chất và tinh thần. Theo quan điểm tâm lý, bàn thờ có nghĩa là người nằm mơ tự nguyện hoặc bị bắt buộc phải thực hiện việc cúng tế. Các hoạt động tế lễ, thờ cúng phải được tổ chức công khai, có như vậy mới được công nhận. Một hoạt động tế lễ được sử dụng để cảm ơn các vị thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *