Nằm mơ thấy mình bê đồ nặng đi lại khó khăn, ngũ hành chi phối nước, nếu bạn nằm mơ thấy giấc mơ này thì sự nghiệp của bạn sẽ thu được nhiều tiền, đối xử chân thành với nhau thì sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió. Đây là điềm tốt, mùa đông nằm mơ là điềm lành, mùa thu nằm mơ là điềm xấu.

Người tìm kiếm tiền bạc bên ngoài mơ thấy mình đi nặng nhọc với vật nặng trên lưng. Đi về phía bắc là tốt lành, và đi về phía nam là không may mắn. Tìm kiếm sự giàu có cùng với những người thuộc rắn và cừu. Những người làm việc cẩn thận có thể cải thiện sự nghiệp của họ. Đó là một điềm tốt.

Một thư sinh nằm mơ thấy lưng vác nặng đi bộ, trong lòng cảm thấy thoát tục, khó tiến bộ học hành mà chán nản.

Doanh nhân có được ước mơ này, cốt cách của một người quân tử, ghi tâm, lập nghiệp, hiểm nguy tìm cầu thắng lợi.

Đối với những người tham gia biểu diễn, nghệ thuật và các ngành liên quan khác, đó là dấu hiệu cho thấy nước và lửa đang giảm bớt. Mặc dù giấc mơ này là căng thẳng, nhưng nó là một dấu hiệu của động lực trong sự nghiệp, đó là một điềm tốt.

Người già có giấc mơ này, ngũ hành thuộc thủy, nhưng bệnh thận, bệnh gan thường có dấu hiệu khởi phát, cơ thể không được khỏe mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *