Tháng Chín 30, 2023

Nằm mơ thấy nhiều quan tài được đặt ngay ngắn là mộc trong ngũ hành, thuộc mộc tương sinh, là điềm báo may mắn. Có nghĩa là công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, nhưng hai cây đang cháy, cực kỳ vượng. Tất cả các loại đứng thành một hàng, ngay ngắn như một. Giấc mơ này vào mùa xuân rất tốt, nhưng vào mùa thu thì hung.

Tôi mơ thấy nhiều quan tài được đặt ngay ngắn, và một dự án lớn đang đến trong công việc kinh doanh. Nó có nghĩa là hợp tác chân thành, đó là một dấu hiệu của sự tiến bộ trong kinh doanh. Vấn đề của Fuyuan không nên giao cho người khác, và ích kỷ không phải là một điều xấu.

Nằm mơ thấy nhiều quan tài được đặt ngay ngắn, giấc mơ này liên quan đến sự thịnh vượng, giàu có và bình an, ổn định như dự kiến, đầu tư và quản lý tài chính đều gặp nhiều may mắn.

Tôi mơ thấy nhiều quan tài được đặt ngay ngắn, bàn tình yêu gồ ghề, mối quan hệ gặp khủng hoảng và có em bé trong gia đình. Nhưng phúc cùng họa phụ thuộc vào nhau, chỉ sợ trong nhà không yên.

Nằm mơ thấy nhiều quan tài được đặt ngay ngắn, người cần xuất hành cho biết chuyến đi về phía nam rất tốt, mưa thuận gió hòa. Trong chuyến đi về phía bắc này, nước và lửa không thể dung thứ cho nhau, thời tiết và thời gian sẽ cân bằng lẫn nhau.

Người đang học có lúc thăng lúc trầm, tuy có thịnh nhưng hợp tác vẫn có lối thoát, vận mệnh mưu lược, trị nhân ổn định. Thà tiến lùi, đàm tiếu che chở tổ tiên, tổ tông u ám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *